ครอบครัวสัตวแพทย์ กล่าวสวัสดีปีใหม่ต่อท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

4 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ กล่าวสวัสดีปีใหม่ต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566
แกลลอรี่