คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “สำเภาปันรัก” มอบถุงผ้าปันน้ำใจแด่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือและโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning

26 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาสำเภาปันรัก มอบถุงผ้าปันน้ำใจแด่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือและโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จำนวน 150 ชุด และจัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดลานกิจกรรม และทาสีเส้นลานจอดรถจักรยานยนต์คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs26072022/
แกลลอรี่