วัตถุดิบปลอดภัยสู่คุณค่าโภชนาการ

18 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) นำงานวิจัยวัตถุดิบท้องถิ่น และพัฒนาเมนูที่สร้างคุณค่าโภชนาการให้กับอาหารล้านนาไปสู่การท่องเที่ยวด้านอาหารภายใต้โครงการ #คิดถึงเชียงใหม่
.
ติดตามจาก รศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณมนัสวัฑฒก์ ชุติมา ผู้ประกอบการร้านอาหาร

.
ขอบคุณ : Thai PBS

ที่มา https://program.thaipbs.or.th/watch/142123

https://www.youtube.com/watch?v=g_Vswmt3GiU

https://program.thaipbs.or.th/watch/142123?fbclid=IwAR3qjklR0S1UA7NU-3q1voIydYI1CAuPZ0zGtRBIcvFpIFtYnmRRYt4PojI

ข้อมูลโดย : https://www.youtube.com/watch?v=g_Vswmt3GiU
แกลลอรี่