เปิดลงทะเบียนแล้ว 55th Anniversary Science CMU Academic Conference and Meeting

12 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

12-13 กันยายน 2562 “55th Anniversary Science CMU Academic Conference and Meeting"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 (ก่อนวันรับน้องขึ้นดอย 14 กันยายน 2562)

ภายในงานพบกับ
การปาฐกถา/สัมมนาวิชาการโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ (12 กันยายน 2562)
ปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน” โดย คุณวรานนท์ หล้าพระบาง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. และที่ปรึกษาอาวุโส รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บรรยาย หัวข้อ “ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการจัดการองค์กร” โดย คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การเสวนาวิชาการ “มองย้อนเลข 55 มองไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน” โดย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล

เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. กลุ่ม Data Science คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. กลุ่ม Chemistry & Applied Chemistry เคมี เคมีอุตสาหกรรม
3. กลุ่ม Biological Science ชีววิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. กลุ่ม Physical Science ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ชมนิทรรศการงานวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มช. 

ลงทะเบียนได้ที่
http://www.science.cmu.ac.th/55-Anniversary 
- ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน รับฟังปาฐกถา/สัมมนาวิชาการ ชมนิทรรศการ (หมดเขต 31 สิงหาคม 2562)
- ลงทะเบียนรับฟังปาฐกถา/สัมมนาวิชาการ ชมนิทรรศการ (ไม่นำเสนอผลงาน) (หมดเขต 11 กันยายน 2562)

Update ข้อมูลได้ที่
https://www.facebook.com/55th.SCICMU2019

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 943322, 053 943315-6 | Email: phichettt@gmail.com 

แกลลอรี่