ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38

12 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่สร้างผลงานในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำผลงานได้ 10 เหรียญทอง  8เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง
แกลลอรี่