คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ กรรมการผู้จัดการบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

8 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณกุลปรียา พุทธฤดีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาสัตว์ ตลอดจนในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์เป็นสำคัญ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่