นักศึกษาทันตแพทย์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติสายอุดมศึกษา

5 มกราคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติสายอุดมศึกษา โครงการ“ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้ามช. 107 อัดเม็ดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งในปอด” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
แกลลอรี่