“ทีม Red Panda” นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “U Power: Digital Idea Challenge” ระดับประเทศ

24 กรกฎาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     นายฑบิณ วังขนาย นายโชติพงศ์ ประสิทธิ์โชคไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนายสมศักดิ์ ลุงตี้ นายจิรันธนิน บุญชัย นายวรพงศ์ ธิมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม Red Panda” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” รับทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 821 ทีม จาก 59 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology ทดลองปฏิบัติจริงตามแผนการตลาด จาก 8 โจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,500,000 บาท

     ทีม Red Panda ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตลาด ภายใต้แบรนด์ Snowgirl กับโจทย์การแข่งขัน สร้างเเคมเปญให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจำสินค้า Snowgirl Mate Cushion To Powder ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อนำไปสู่การซื้อและสร้างยอดขาย กับเเคมเปญ “Coffee Cushion Confidence คุชชั่นกาแฟ สวยทุกวัน มั่นใจทุกอารมณ์” โดยทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักศึกษาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางทีมได้ทำการโปรโมทผ่านกิจกรรม “Coffee vs Cushion นวัตกรรมความงามใหม่ ท้าให้ลอง” โฆษณาที่สร้างการรับรู้ และจดจำสินค้าผ่านชื่อ “คุชชั่นกาแฟ” และนำสินค้าออกไปให้ทุกคนรู้จักผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยการจัดทำ Filter IG “Coffee emotion filter” สร้าง Challenge ผ่าน #คุชชั่นกาแฟ ในแอพ Tik Tok กับกิจกรรม “คุชชั่นกาแฟ Share Challenge ตอน เกลี่ยแล้วตบจบทุกอารมณ์” สร้างเพจ “coffeematte by snowgirl” โดยจัดกิจกรรม “ท้องอิ่มหน้าสวย ด้วยคุชชั่นกาแฟ” เพิ่มยอดขายการซื้อสินค้า

     นับเป็นความสำเร็จของทีม Red Panda ที่สามารถช่วยสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ Snowgirl และคุชชั่นกาแฟเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างการรับรู้บนสื่อออนไลน์ นำไปสู่การสร้างยอดขายสินค้า ตลอดระยะเวลา 1 เดือน รวมมูลค่า 8,857 บาท รวมทั้ง สามารถนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy) การจัดทําแผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง เพื่อเสริมสร้างการทำงาน และความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ในอนาคต นำไปสู่การบ่มเพาะบุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และแนวทางการทำงานด้านดิจิทัลสู่ระดับสากลในอนาคต

     ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ https://www.u-powerdigitalchallenge.com


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
     WE Communicate, WE Create, WE Share
แกลลอรี่