ชุดโครงการกรุ่นกลิ่นเสน่ห์ห้อม ย้อมห้อมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว วัฒนธรรมเวียงโกศัย คว้ารางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับ "ดีมาก"

17 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

 
???ชุดโครงการกรุ่นกลิ่นเสน่ห์ห้อม ย้อมห้อมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว วัฒนธรรมเวียงโกศัย คว้ารางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับ ??"ดีมาก"
ขอแสดงความยินดี ชุดโครงการกรุ่นกลิ่นเสน่ห์ห้อมย้อมห้อมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมเวียงโกศัย โครงการร่วมระหว่างสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ดร.เสวต อินทรศิริ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ
ซึ่งได้รับทุนวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 จาก บพท. ได้รับรางวัล “ผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ "ระดับดีมาก” ในงานนิทรรศการปิดโครงการการวิจัยและแสดงผลงาน Appropriate Technology
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

แกลลอรี่