หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2566 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

3 เมษายน 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566" ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวด้านล่าง


ดาวน์โหลดหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2566 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ได้ที่ https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/lanna-book2566.pdf
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่