ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080002

27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080002 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเชิงยุทธศาสตร์แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี (การพิจารณาต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำหลักสูตรการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและการทำลายป่าซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า ปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและในปีที่ผ่านมา การเผาป่าและเผาไหม้ในที่โล่ง ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM 2.5) นั้น  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าวข้อมูลโดย : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/21500
แกลลอรี่