วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2562

25 มกราคม 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย และคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี2562 ณ ศาลาธรรม พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่