ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก Tzu Chi University เขตปกครองไต้หวัน

17 มกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms. WU WANRU อาจารย์ และ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก Tzu Chi University เขตปกครองไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562  ข้อมูลโดย : http://www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=15390
แกลลอรี่