ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา

22 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ s4010075 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,260 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ s4010045 และ s4010069 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,020 บาท


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ

ไฟล์แนบ