ต้อนรับผู้บริหารจาก Yamaguchi University, Japan

27 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Kazuhiro Fukuyo, Ph.D.,Dean of the Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University, Japan ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
 
แกลลอรี่