นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ISF 2019 Best Paper Award

17 กันยายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณัฐพงศ์ ศิริชัยเจริญ รหัส 581615511 ได้รับรางวัล ฺBest Paper ในงาน the 9th International Students Forum (ISF 2019) ในหัวข้อ "Entrepreneurship and Startup Ecosystem Status in Thailand" ณ Shenzhen University, China ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่