รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ เยี่ยมพื้นที่การก่อสร้าง โครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.

27 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                   ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมพื้นที่การก่อสร้าง โครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) ซึ่งเป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นในท่ามกลางกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในประเทศไทย ที่คาดกันว่าจะมีผู้สูงอายุเกือบ 15 ล้านคน ใน พ.ศ. 2568 และในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการตั้งรับต่อการขยายตัวของจำนวนผู้สูงวัย โดยได้วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการดำเนินการตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยน้อย และผู้ป่วยหนัก แต่ยังมีช่องว่างที่ยังขาดอยู่ คือ การลดอัตราผู้ป่วยให้น้อยลง และเพิ่มโอกาสการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

                 หลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับบริจาคที่ดิน 7 ไร่ ริมแม่น้ำปิงจากกรมธนารักษ์ จึงมีแนวคิดในการสร้างศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรง เป็นพื้นที่เปิดให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ด้วยหลักการสำคัญคือ การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และปัญญา โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ จากที่รกร้างริมแม่น้ำปิง ให้กลายเป็น “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” ที่เมื่อแล้วเสร็จ จะกลายเป็นพื้นที่เปิดสำหรับผู้สูงอายุให้เข้ามาใช้บริการ สร้างความสุข รอยยิ้มและสุขภาพที่ดี แก่สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและในอนาคต ณ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่