โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญ สแกน QR CODE เพื่อ add Line ประสานสิทธิ์สวนดอก

9 มีนาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ขอเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการค่ะ
ประสานสิทธิ์สวนดอก
ไลน์ ID : UC5151
แกลลอรี่