ศูนย์บริการพยาบาลศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการ ตลอดจนเยี่ยมชมงานด้านหอพักของสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณะ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1133897
แกลลอรี่