รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 600 ชิ้น จาก มหาวิทยาลัยฉางโจว

8 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 600 ชิ้น จาก มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่