นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ภาคเหนือตอนบนฯ

9 เมษายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

         ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา ดวงแก้วกูล : สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลด้านนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2564

หัวข้อโครงงาน : ผลของวัตถุดิบช่วยลดอุณหภูมิการหลอมต่อประสิทธิภาพการหลอมและสมบัติของผลิตภัณฑ์แก้วโซดาไลม์บนโต๊ะอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
สถานประกอบการ : บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/CoopeducationCMU/ 

แกลลอรี่