ร่วมยินดีกับบุคลากร CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง

4 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไป CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 “บึงสีไฟเกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยจะได้เป็นตัวแทนภาคเตรียมตัวเข้าแข่งขันต่อในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ซ่อนตะวันเกมส์” ในวันที่ 22-28 เมษายนนี้

สำหรับก่อนหน้านี้ คุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา ยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศประเภทกิตติมศักดิ์การแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลโดยชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และชมรมส่งเสริมกีฬาคนพิการจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองในงานเกษียณบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชมรมเปตองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมาอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่