CAMT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ Micro service and Cl/CD

26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

         วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไมนิ่ง การ์เด้น จำกัด ทีมผู้พัฒนาระบบ Super App โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ Micro service and Cl/CD โครงสร้างการวางระบบแบบเป็นสัดส่วน (Micro service) และระบบการติดตั้งแบบ Cl/CD ให้แก่บุคลากรหน่วยงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบของวิทยาลัยฯ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาที่สนใจด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Micro Service และสามารถนำความรู้มาปรับใช้พัฒนาในสายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop การติดตั้งระบบ Cl/CD และการใช้งาน Micro Service โดยมีนาย กิตติเดช สระธรรม และนายมงคล รัตนคำ ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ รุ่น 07 ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่