มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564

6 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564 ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างแห่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงการจัดการและการอนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แกลลอรี่