เซรั่ม “สมุนไพรกะเพราไทยต้านริ้วรอยและชะลอวัย"

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        เซรั่ม “สมุนไพรกะเพราไทยต้านริ้วรอยและชะลอวัย" ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาจากงานวิจัยภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก ล้านนาสร้างสรรค์ : Creative Lanna เป็นการนำภูมิปัญญาและองค์ความรู้มาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ โดยเป็นงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย

          เซรั่มสารสกัดกระเพราหมัก เกิดจากผลงานวิจัยที่ศึกษาสารสกัดกะเพรา ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีฤทธิ์ชะลอวัย ไม่ว่าจะเป็นชะลอริ้วรอยแห่งวัยบนผิวหนังและต้านอนุมูสอิสระ มีความปลอดภัย ทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ดังนั้นกะเพราจึงเป็นสารสกัดที่มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง พัฒนาโดยใช้ระบบ Nano ในการนำส่งกรดโรสมารินิกเข้าสู่ชั้นผิวหนัง ดูดซึมได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพืชท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และยังส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย

         นอกจากนี้ เซรั่ม “สมุนไพรกะเพราไทยต้านริ้วรอยและชะลอวัย" ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลการทดสอบทางคลินิกที่น่าเชื่อถือ จากผลงานวิจัยและสิทธิบัตรที่ผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และยังมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือผลข้างเคียงต่อร่างกาย จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์นี้จะวางจำหน่ายในร้านเครื่องสำอางและร้านขายยา (เวชสำอาง) และช่องทางออนไลน์ ในอนาคต

แกลลอรี่