สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา

31 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งเลขที่ EP230008
2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,750.-บาท ตำแหน่ง EP230011
3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งเลขที่ EP230012
งานบริหารทั่วไป
4.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งงานเลขที่ EP230010
5.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งเลขที่ EP230013
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ CMU HR e-Recruitment ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-942454 แและที่ www.mdri.cmu.ac.th
แกลลอรี่