วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

21 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. โดยได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น - ไทย ที่สถานกงสุลฯ มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นมาโดยตลอด ในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติ เช่น กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลทานาบาตะ และกิจกรรม Japanese Business and Dining Etiquette Workshop เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
แกลลอรี่