โครงการการจัดตั้งระบบบริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19 (Drive-Thru COVID-19 Testing)

8 มิถุนายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน จัดโครงการการจัดตั้งระบบบริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19 (Drive - Thru COVID - 19 Testing) “ติดเชื้อโควิด-19 รู้ผลเร็ว ป้องกันตนเอง ป้องกันคนอื่น” โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศฝรั่งเศส (The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD)) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฯ ดังกล่าวได้จัดตั้งระบบการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเชิงรุกที่สะดวกต่อผู้รับบริการผ่าน Application ทาง Smart Phone โดยวิธีที่ได้มาตรฐานสากลและการให้ข้อแนะนำหลังการตรวจ เป็นการให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปที่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 แม้จะไม่มีอาการ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสถานะการติดเชื้อของตนเอง นำไปสู่การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเฝ้าระวังดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานทางสาธารณสุขสามารถสกัดกั้นแหล่งแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยมีการทดสอบการดำเนินการของโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 นี้ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 
แกลลอรี่