อ่านเกมส์ให้ขาดกับการตลาดออนไลน์และออฟไลน์

27 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อมอบความรู้ในการทำตลาดในยุคปัจจุบัน ในหัวข้อเรื่อง “อ่านเกมส์ให้ขาดกับการตลาดออนไลน์และออฟไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวีณา เจริญสง่า Sale corporate บมจ. ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรการอบรม ซึ่งกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด (U2T for BCG ตำบลดอนแก้ว) จัดขึ้น ณ สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่