พัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน IT ร่วมกับ รร.เซนต์นิโกลาส

22 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าเก็บข้อมูลและติดตามความพึงพอใจในการเรียนตามโครงการ Alpha Academy ซึ่งเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ห้องเรียน English Programme ในโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเรียนในวิชา Digital Business Web Management และวิชา Python เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพื้นฐานให้กับนักเรียนในโรงเรียน โอกาสนี้ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย ปทุมปี หัวหน้าแผนก English Programme พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก
แกลลอรี่