คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

22 มิถุนายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร จากสถานที่จัดงาน ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร? โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เข้าร่วมรับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00น. – 20:30น.

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ถึงมรณภาพด้วยอาการสงบ ด้วยโรคชรา ในวันที่22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15 วัน 80 พรรษา