อปท. กว่า 50 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย"

27 มีนาคม 2566

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

    ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 2 รุ่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากเจ้าหน้าที่ อปท. ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 147 คน จาก 56 อปท. ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    วันแรก เป็นการฝึกอบรมภาคบรรยายในหัวข้อต่างๆ มีการแนะนำระบบผ่อดีดี 18 ฟีเจอร์ สอนการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ PODD Report และเวทีจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ในพื้นที่และประสบผลสำเร็จ อาทิเช่น ปลัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี , นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ห้วยทราย รวมถึงมีเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการนำระบบผ่อดีดีไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานของท้องถิ่น ในภาคบ่าย มีการแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ในแต่ละฐานอย่างเข้มข้น โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันกับวิทยากร พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

    วันที่สอง เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลแดชบอร์ด (แอดมิน) โดยมีการสอนใช้งานแดชบอร์ด ผ่อดีดี การตั้งค่าแดชบอร์ดด้านงานบริการสาธารณะ การตั้งค่าการแจ้งเตือน Line Notify รวมถึงการสอนใช้งานระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (PODD LTC) ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
แกลลอรี่