รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยเน่ยเจียงนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

5 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้น จาก Professor Wang Qingyuan อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉิงตู และ Professor Chen Xiaochun อธิการบดีมหาวิทยาลัยเน่ยเจียงนอร์มอล มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยได้รับการประสานงานจาก คุณวรมน สินสุวรรณ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเฉิงตู และมหาวิทยาลัยเน่ยเจียงนอร์มอล มีความสัมพันธ์และมีความร่วมมือทางวิชาการกันอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นเวลานาน มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

แกลลอรี่