ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jeju National University, Korea

6 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Moonjae CHO, Dean of the Office of International Affairs และProf. Dr. Han Il KIM, Dean of Office of Education Innovation, Jeju National University, Korea ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ลงนามแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่