ร่วมงานฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

25 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณหยาง โจ่ง รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กล่าวความสัมพันธ์พี่น้องไทยจีน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ตลอดจนสมาชิกสมาคม ชมรม องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน นักธุรกิจเชื้อสายจีน ร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่