นศ.แมสคอม มช. สุดปัง !!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดหนังสั้น TIPlife Shot Flim Contest 2023

30 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการเข้าร่วมประกวดหนังสั้น โครงการ TIPlife Shot Flim Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ SFX เซ็นทรัลพระราม 9

ทีม ARAI นางสาวริษฎา สิงห์สถิตย์, นางสาวกิดากร อินทรเกษม, นางสาววรางคณา เภตรา, นางสาวกุลนันทน์ กาวิชัย,นางสาวพิชาพัทธ์ นิธิกุลศุภเสถียร, นายธนภัทร เดชหาญ,นายธนพล อำพันธ์ และ นายฉัตรณพัฒน์ ภูกิจพงศ์หิรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรเวทย์ รักชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลชนะเลิศในแคมเปญ TIPlife SHORT FILM CONTEST 2023 รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมทั้งกรมธรรม์ประกัน คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา 1 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท จากการประกวดหนังสั้น TIPlife Shot Flim Contest 2023 โดยบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Fanpage : TIPlife ทิพยประกันชีวิต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน ??
#MassCommCMU

แกลลอรี่