คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวทางการเรียนการสอน และแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ให้กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าพบปะและให้คำแนะนำแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสัตวแพทย์ ทั้งในเรื่องแนวทางการเรียนการสอน การประกอบวิชาชีพหลังเรียนจบ และแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูณธิดา จับจ่าย คุณครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้การต้อนรับ
แกลลอรี่