วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ Mid-Autumn Festival ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

19 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ Mid-Autumn Festival เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน ตลอดทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารทางวัฒนธรรมในการเข้าสู่สังคมกับชาวจีนในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการชงชาและวัฒนธรรมการดื่มน้ำชาของชาวจีน การสาธิตการเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพ ทั้งนี้ เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง เป็นเทศกาลหนึ่งของชาวจีนที่มีความสำคัญ ซึ่งมีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติหรือเดือนกันยายนตามปฏิทินสากล
แกลลอรี่