CMUBS ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อทุกคน

9 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

CMUBS พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ (AED) บริเวณข้างโถงทางเข้าบันไดกลาง (หน้าสำนักงานงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ) ชั้น 1 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่