ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอมรมแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามบรรณาธิการบริหาร (Executive Editor) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU press) ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรม "แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการ Re-skill Up-skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน" สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมในการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำรา สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าตามสมรรถนะของตำแหน่ง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยมี ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม

ขอขอบคุณภาพจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.edu.cmu.ac.th/news/4479-9ocm43t5dl5u1bblgi9y

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=165 

แกลลอรี่