สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

11 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง “TRANSFORMING EDUCATION TO TRANSFORM THE PLANET” เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับ รับรู้ถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนด้านการศึกษา เข้าใจการจัดเรียนการสอนแบบ Micro Moduleและนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน Micro Module ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ร่วมสัมมนาฯ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
.
ภายในการสัมมนาได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาสู่อนาคตด้วย Micro Module” และคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง ”ฉากทัศน์ใหม่ด้านการศึกษา“ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภาวิชาการ ร่วมกับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และการอภิปราย นำเสนอ สรุปผล แนวทางปัญหา อุปสรรคด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Micro Module.
แกลลอรี่