คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษา

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมพัฒนาบริเวณคณะผ่านกิจกรรม 5 ส และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
แกลลอรี่