ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563 กิจกรรม “หยอดผางประทีป” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลาน F1 อาคารเรียนอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่