ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

10 กรกฎาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-payment166

**หากพ้นกำหนด ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทั้งหมด**

แกลลอรี่