พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)

20 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานสงฆ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ณ เมรุปราสาทล้านนา วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
แกลลอรี่