ธ.กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษา

2 กรกฎาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Thailand Scholarship มูลค่า 266,000.- บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวิชชุดา ตุลานันท์ ผู้จัดการภาคเหนือ 1 พร้อมผู้บริหารธนาคารฯ เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ECB2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่