บัณฑิตคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science 2021

8 ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

        นายนรภัทร เลี้ยงนิ่ม บัณฑิตจากสาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021 (Bronze Prize in Biology)

นายนรภัทร ได้นำเสนอโครงงานเรื่อง Biochemical Characterization of a Cell-Associated Tannase of Tannin-Tolerant Yeast, Cyberlindnera rhodanensis A22.3 for Feed Additive Application โดยมี ผศ.ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 47 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  

อ่านเพิ่มเติม: Leangnim, N.; Aisara, J.; Unban, K.; Khanongnuch, C.; Kanpiengjai, A. Acid Stable Yeast Cell-Associated Tannase with High Capability in Gallated Catechin Biotransformation. Microorganisms 2021, 9, 1418.

https://doi.org/10.3390/microorganisms9071418

.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier

แกลลอรี่