ขอแสดงความยินดีกับคุณชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขา บริหารองค์กร ปีพุทธศักราช 2562

13 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคุณชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รหัสนักศึกษา 194309 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขา บริหารองค์กร ปีพุทธศักราช 2562  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่