CAMT ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรสังกัดอาชีวะศึกษาในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

15 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี และหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) และอาจารย์ ดร.ชมภัช มาลังค์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-commerce) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรครูและนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในโครงการ E-commerce 1+X กว่า 34 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน M.S.DTM (Cross Border E-commerce) ของทางวิทยาลัยฯ และศึกษาการขนส่ง โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ รวมไปถึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยได้มีบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ KIND วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่