โครงการสัมมนาส่งมอบงานคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55 สู่รุ่น 56

25 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาส่งมอบงานคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55 สู่คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 56 โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบ พิธีการ การปฏิบัติงาน การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 และการเตรียมความพร้อมของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 56 ณ ห้องประชุม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2564
แกลลอรี่